Донейти – Львівська мануфактура новин
Підтримати проект
регіональні новини
27 Грудня, 17:21

Донейти

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МАНУФАКТУРА НОВИН», в особі директора Ліпич-Кочірка Юлії Іванівни, якій діє на підставі Статуту (надалі – LMN), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

 1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція LMN, що розміщена на сайті: https://lmn.in.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок LMN через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок LMN.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Товариства, для наступного використання та досягнення цілей LMN, відповідно до Статуту та цього Договору.

Благодійник – фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

 1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність LMN грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення діяльності LMN.

 1. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом LMN. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів.

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 1. Порядок перерахування благодійної пожертви

Благодійник для перерахування благодійної пожертви може:

 • роздрукувати квитанцію та здійснити грошовий переказ за платiжними реквiзитами для перерахування благодійної пожертви в гривнях:

Отримувач:

          ТОВ “Львівська мануфактура новин”

          ЄДРПОУ 42898027

          Р/Р 26009053746931 

        

Призначення платежу: «Благодійна пожертва на забезпечення діяльності LMN згідно умов Договору публічної оферти від ___________ р. Без ПДВ»

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

 

 • здійснити грошовий переказ на сайті lmn.in.ua.
 1. LMN має право:

–           отримувати благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї діяльності, передбаченої Статутом.

LMN зобов’язаний:

–           використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом.

 1. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність LMN, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом, здійснюється на території Україні.

 1. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності LMN, якщо інший строк не буде визначений рішенням LMN, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://lmn.in.ua.

 1. Порядок використання благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених Статутом та чинним законодавством України.

 1. Відповідальність LMN

LMN несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних пожертв всупереч Статуту та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

 1. Порядок загального доступу до інформації LMN

Інша інформація розкривається LMN в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

 1. Витрати

Витрати, пов’язані з перерахуванням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів тощо) несе Благодійник.

 1. Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

При цьому, LMN зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) LMN в засобах масової інформації або на сайті LMN: https://lmn.in.ua.

 

 • 0
 • 83
Схожі публікації